Заешка Дупка

двумесечен курс по
поетичен колаж 
и артистична реализация

 

 Чисто новият ни курс “Поетичен колаж и артистична реализация” с артиста Мартин Джачков се появи от нуждата да съберем две фундаментални неща в едно: думите и образите. Най-важната ни цел е този курс да накара нашите бъдещи курсисти да започнат да мислят за поезията в колажа, поезията която е скрита в най-малкото парченце хартия. И разбира се нашата втора по важност задача е да им помогнем да намерят мястото си в голямата картина на българския и световен пазар на изкуството.

Kога ще се проведе курсът?
Курсът ще започне на  27-ми септември и ще продължи до 15-ти ноември, 2023г.
 
Къде и кога ще се провеждат занятията?

Курсът ще се проведе присъствено в центъра на град София. Веднъж седмично, в сряда, Мартин Джачков ще работи със своите курсисти, като занятията ще започат в 18:30ч и ще бъдат с продължителност 90 минути (2х45 мин.).

 
Има ли възрастова граница за участие?

Достатъчно е да сте навършили 16 години. Горна възрастова граница няма. Изкуството все пак е за всеки!

Ще получа ли сертификат за завършения курс?

След приключването на курса, всеки курсист, с присъствие до 70 % в часовете, ще получи сертификат за завършения курс на официалното дипломиране на Академията.

 
Колко струва обучението?
650 лв. (или 2х325лв)
 
Как мога да се запиша?

За да се запишете за курса по Поетичен колаж и артистична реализация е нужно да ни изпратите кратко мотивационно писмо, в което да ни напишете защо искате да участвате в този курс. Също ни изпратете кратко био с информация за вас (име, години, творчески опит ако имате такъв). Всичко това може да изпратите на нашият мейл:

akademiq.chernova@gmail.com

Приемът в курса е отворен до 30-ти август. но поради очаквания голям интерес приемът може да приключи по-рано, при достигане на лимита в групата. Затова колкото по-скоро се запишете, толкова по-добре.

Заешката дупка ви очаква!

ПЛАН КОНСПЕКТ

Среща 1
 
 1. Какво представлява колажът ?
 2. Как се позиционира спрямо маслените картини и другите визуални изкуства ?
 3. Златната хартия в поетичните колажи на Мартин Джачков –

  – какво е поетичен колаж?
  – Как да гледаме на хартията и къде да я търсим ?
  – Символика, стойност на преживяването по събиране на материал, какво ни е нужно като визуалност от хартията и какъв тип хартия да се избягва – организация, съхранение и използване на материала

4. Представяне на портретурата и моят подход към нея чрез поетични колажи.

Цел на часа : Запознаване в детайли с естеството на колажа като жанр и техника, както и стойността му като произведение на изкуството. Даване на първи насоки за начина на събиране на материал и организирнето му. Задача за започване на събиране на материали.

Метод Джачков :

Среща 2

Сюжет на картината – наименование, организиране на метод за събиране на сюжети, вдъхновения

 1. Създаване на лист за вдъхновения при започване на нов портрет – описание на виждането за него, думи, цветове, материи, пейзажи, фон, символи, разположение и др.
 2. Основа за картината

  – Рециклиране и намиране на основа – платно, винил, плакат, хартия, пластмаса 
 – Размери
  – Съхранние и рамкиране

 3. Същност на конструиране на портрета

– Рисунка
– Подбор на материали, организиране на пространството в различни подноси
 – Започване на изграждане на образ. От коя част се започва ? Какво градим едновременно ?
– Правилото на Пикасо
– Лепило, ножици, пособия и начин на изрязване за структура на образа
– Завършване на картина
– Лакиране

5. ЗАДАЧА : Намиране на основа за картина, както материали и пособия. Намиране на сюжети и приготвяне на вдъхновеителен лист за проекта.

Цел на часа : Разкриване в детайли на метода на поетичен колаж, който съм създал и даване на ценни тънкости и насоки в изграждането на един портрет.

Беседа, насоки и работа

Среща 3

 1. Обсъждане на начина на намиране на сюжети и материали
 2. Преглеждане на основата и вдъхновителния лист – Насоки
 3. Как се намира вдъхновение ? Артисти, Литература, музика, ритмичност, мисли.
 4. Започване на рисунка, насоки в нея и евентуално започване на колажа
 5. ЗАДАЧА : Намиране на специфични образи – символи за изразяване на вдъхновенията

  заложени в листа върху самата картина.

  Цел на часа : Отговор на въпроси и обсъждане на индивидуалните сюжети на картините. Започване на конкретна работа върху картините на учениците.

  Среща  4

Изграждане на артистичен свят, насоки и работа

 1. Какво е артистичен свят ? Как се изгражда и защо е най- важен в работата на един артист ?
 2. Показване на примери на ясно изградени различни светове – съвременни артисти
 3. Обсъждане на личностното изразяване чрез колажа . Свобода и ограничения на

  техниката.

 4. Работа върху картините на учениците, корекции в метода.

Цел на часа : След като всеки е избрал сюжет за картината си, обсъждането на артистичният му свят ще бъде по-конкретно, тъй като ученикът може да се замисли дали сюжетът може да бъде съзнателно част от неговият артистичен свят и как, изграждайки го да роди свой собствен почерк. След това осъзнаване на стойността на артистичния свят промени в метода и сюжета често се налагат.

 Среща 5

Артистична реализация и работа върху картините

 1. Стремеж към продуктивност. Защо и колко картини трябва да произвежда един артист ?
 2. Начин на представяне на един художник. Галерии и арт пространства.
 3. Работа върху картините

Цел на часа : Повдигане на въпроса за продуктивността на един артист и неговото представяне, запознаване с реалността на галерийния бизнес и арт пространствата. Осъзнаване на темпото на работа на един професионален художник.


Среща  6

Преговори с галерии и клиенти, и работа върху картините

 1. Как се определя обективно стойността на една картина и на един артист ?
 2. Защо е важно осъзнаването на стойността на работата на един артист и трудностите на

  този процес ?

 3. Как се преговаря с галерии и арт пространства ?

  – най-големите галерии в Европа и тяхното функциониране
  – каталог на артиста
  – декларация за съхранение и транспортирне на творби
  – Подписване на предварителни условия и уточчнения за изложба
 – Избягване на порочни практики и капани в галерийния бизнес

 4. Как се продава една картина ?

  – представяне на творбите на клиент
 – преговори с клиенти
  – доставка на картина, заплащане
  – сертификат за автентичност

 5. Работа върху картините на учениците

Цел на часа : Запознаване в детайли на комерсиалната част, засягаща всеки един артист. Разглеждане в дълбочина на проблемите при продажба на едно произведение на изкуството, с цел да се разграничат творческите възгледи и професията художник.

Среща 7

Подготвяне на изложба, имиджово представяне и работа върху картините

 1. Как се подготвя изложба ? Колко време ? Детайли, осветление, сигурност.
 2. Какво прави един артист на вернисаж ? Организация, клиенти, техники.
 3. Как се представя един артист ?
 4. Изграждане на образ, имидж, колаборации, амбициозност и постоянство.
 5. Арт дилъри, куратори, посредници, заплащане за събития и изложби.
 6. Последна работа върху картините на учениците

  Задача : Всеки да остойности творбата си.

Цел на часа : Научаване на всички възможни практики в създаването на изложби, печалбата от тях и начина им на организация, на професионално ниво.

Среща 8

Разглеждане на творбите, обсъждане и индивидуали насоки за развитие

1. Довършване на последни детайли по картините. Евентуално лакиране
2. Всеки да покаже своята картина, да обяви нейната стойност и да я аргументира.
3. Изявяване на виждането му за изкуството, трудностите които среща като най-голяма пречка.
4. Насоки, индивидуални препоръки

ОФИЦИАЛНО ДИПЛОМИРАНЕ 

page4image49930688