Заешка Дупка

ТАКСИ

КЛАСОВЕ

900 лв.  790 лв. (или 2 х 395 лв)

900 лв.  790 лв. (или 2 х 395 лв)

800 лв.  700лв. (2×350лв)

900 лв. 800лв . (2×400лв)

1400 лв вместо 1554 лв

– за възрастни (16 + год.)- 1 урок (70 мин)    100 лв.
– за деца (до 15 год.) – 1 урок (60 мин) 80 лв.
(за две деца едновременно- 100 лв)

РЕДАКТОРСКА ПОМОЩ

– Ръкопис проза –  850 лв. (до 260 стр.)
(за по-обемни текстове цената се коментира)

– Ръкопис поезия – 700лв. 

– Ръкопис проза –  1000 лв. (до 260 стр.)
(за по-обемни текстове, цената се коментира)

– Ръкопис поезия – 800 лв.

– Ръкопис проза – 500лв  400 лв (до 260 стр.)
– Ръкопис поезия – 400лв  300 лв. (до 50 стихотворения)

– Поезия до 5 стихотворения – 100 лв.
– Проза до 5 страници –  150 лв.

– Блърб за прозаична книга– 400 лв.
– Блърб за поетична книга –  300 лв.