Заешка Дупка

ТАКСИ

КЛАСОВЕ

650 лв.  570лв.

650 лв.  570лв.

590 лв.  470лв.

1300 лв.  940лв.

– за възрастни – 1 урок 70 лв 50 лв.
– за деца – 1 урок50 лв  35 лв.

 590 лв  470 лв.

РЕДАКТОРСКА ПОМОЩ

– Ръкопис проза – 700лв  550 лв.
– Ръкопис поезия – 600лв  470лв.

– Ръкопис проза – 800лв  650 лв.
– Ръкопис поезия – 700лв  570лв.

– Ръкопис проза – 400лв  240 лв.
– Ръкопис поезия – 300лв  150лв.

– До 5 стихотворения – 50 лв. 30 лв.
– Проза до 7 страници – 70 лв. 50 лв.