Заешка Дупка

конспект теория - Рене Карабаш

 1. Пътуването на героя

 2. Петте елемента на идеята

 3. Функции на разказа

 4. Фокализация – кой говори?

 5. Писателска игра – “Лъжата”

 6. Героят -модалности и изграждане на образ

 7. Началото на романа или разказа – как да започнем?

 8. Ненадеждният разказвач

 9. Повратни точки и инциденти

 10. Какво е сцена?

 11. Писателска игра – “Речникът”

 12. Препоръки за книги и съветите на “големите”