Заешка Дупка

конспект теория - Рене Карабаш

  1. Петте елемента на идеята
  2. Пътуването на героя и архетипите
  3. Повратни точки и инциденти в една история
  4. Фокализацията – кой говори?
  5. Писателска игра – “Лъжата”
  6. Героят -модалности и изграждане на образ
  7. Ненадеждният разказвач
  8. Началото на романа или разказа.
  9. Функции на разказа
  10. Как се пише сцена?