seprator

Онлайн курсове

seprator

ОНЛАЙН КУРСЪТ ПО ПРОЗА

Онлайн курсът по проза е напълно идентичен с физическите курсове на Академията. Всяка седмица на онлайн курсиста се изпращат по два аудио записа (една теоретична (Дарин Тенев) и една практическа лекция, от провежданите в Академията). До края на обучението той ще получи общо 20 аудио лекции, които може да слуша по всяко време, дори след приключването на курса. Практическата част се случва чрез е-мейл кореспонденция с писателите Емануил А. Видински и Ина Вълчанова, които ще проверяват текстовете, които им изпращате, писани по задачите, поставени в края на всяка аудио лекция.

seprator

ЛЕКТОРИ

АУДИО ЛЕКЦИИ: ДАРИН ТЕНЕВ

ПРАКТИЧЕСКИ АУДИО ЛЕКЦИИ И САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА: ЕМАНУИЛ А. ВИДИНСКИ И ИНА ВЪЛЧАНОВАseprator

ОНЛАЙН КУРСЪТ ПО ПОЕЗИЯ

Онлайн курсът по поезия е съвсем като онлайн курсът по проза. Разликата е в лекторите и текстовете, които се пишат. Всяка седмица на онлайн курсиста се изпращат по два аудио записа (лекция на Иван Ланджев и една практическа лекция, от провежданите в Академията). До края на обучението той ще получи общо 20 аудио лекции. Практическата част отново се случва чрез е-мейл кореспонденция, но тук с поетите Петър Чухов и Аксиния Михайлова, които ще проверяват стихотворенията, писани по задачите, поставени в края на всяка аудио лекция.

seprator

ЛЕКТОРИ

АУДИО ЛЕКЦИИ: ИВАН ЛАНДЖЕВ


ПРАКТИЧЕСКИ АУДИО ЛЕКЦИИ И САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА: АКСИНИЯ МИХАЙЛОВА И ПЕТЪР ЧУХОВ


seprator

ПУБЛИКУВАНЕ И ЧЕТЕНЕ

Заекът се грижи за своите курсисти, затова по време на Академията, а и след нея, техните текстове биват публикувани в популярното електронно списание Go guide, както и в други културни и литературни издания. Все пак преди да станеш известен писател никак не е зле текстовете ти да започнат да се появяват тук и там и да бъдат четени пред публика. Задължителни стъпки от пътя на всеки писател!

seprator
Creative

МЕСЕЦ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА

Всеки завършил ТА „Заешка Дупка“ получава възможността да запише МЕСЕЦ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА, в който работи индивидуално с личен редактор (в случая онлайн, но може и на живо) върху своя ръкопис, който след като бъде завършен, се предлага за издаване на най-големите ни издателски къщи, сред които „Жанет 45“, „Сиела“, „Лексикон“, „Летера“ и други. Дотук сме ние. Оттам нататък е талантът!
seprator

ТАКСА

Таксата за онлайн курса по Проза или Поезия: 570лв

Има възможност за изплащане на вноски, според Вашите възможности.

*При записване на два курса, таксата е преференциална: 1000лв.

seprator

Кандидатствай през цялата година!

Документи за прием:


1. Кратка автобиография, която да съдържа и Вашия творчески опит, ако имате такъв.
2. Актуална снимка
2. Мотивационно писмо за участието Ви в Академията.
3. За онлайн курса по:
ПРОЗА -до 10 страници прозаичен текст (разказ, кратка проза или откъс от по-мащабна творба)
ПОЕЗИЯ – до 5 стихотворения

Всички документи се изпращат на адрес:  akademiq.chernova@gmail.com

Очакваме ви, далечни писатели….

seprator

НАМЕРЕТЕ НИ

shape