Заешка Дупка

ТАКСИ

КЛАСОВЕ

650 лв.  570лв.

650 лв.  570лв.

590 лв.  470лв.

1300 лв.  940лв.

– за възрастни – 1 урок 70 лв    60 лв.
– за деца – 1 урок50 лв  40 лв. (за две деца – 70 лв)

– пакет за възрастни 160 лв
– пакет за деца    100 лв.

РЕДАКТОРСКА ПОМОЩ

– Ръкопис проза – 700лв  570 лв.
– Ръкопис поезия – 600лв  470лв.

– Ръкопис проза – 800лв  670 лв.
– Ръкопис поезия – 700лв  570лв.

– Ръкопис проза – 400лв  300 лв
– Ръкопис поезия – 300лв  200 лв.

– Поезия до 5 стихотворения – 50 лв.  39лв.
– Проза до 5 страници – 70 лв. 59 лв.