Заешка Дупка

Стани част от нашето писателско семейство

Ако искате да станете част от класовете в Творческа Академия Заешка Дупка, ни изпратете до 5 стихотворения | до 5 страници прозаичен текст и кратка биография на адрес:
akademiq.chernova@gmail.com