Заешка Дупка

конспект на иван ланджев

АНОТАЦИЯ

Невъзможно е да направиш от някого поет. Поетът се прави сам, той е сам по дефиниция и неизбежност. Напълно възможно е обаче да намериш поет и да му помогнеш да остане такъв въпреки всичко. Не само възможно, а и желателно е да разговаряш за поезия с други, които я обичат. Курсът цели тъкмо това – да бъде пълноценен разговор за поезия. Всяко умение следва да се тренира, а критерият – да се шлифова. Работата на пишещия е преди всичко работа по едно непрекъснато подобряване на критерия. С други думи, работата му е да бъде първо читател. Да познава и разпознава поезията насред всичко останало.

УЧЕБЕН ПЛАН

(12 лекции)

 1. Що е поезия? 

Или защо никога не можем да отговорим еднозначно на този въпрос. Възникване. Дефиниции. Лирика и епос. 

 1. Музиката в поезията  

Ритъм. Стъпка. Стихосложение. Мнемонични похвати в поезията или начини да бъдеш запомнен. Какво е прозодия и защо няма общо с хороскопа. 

 1. Рима 

Видове рими. Защо римата не е и няма как да бъде отживелица. Знай правилата, за да ги нарушаваш. Стара форма не значи старо съдържание. 

 1. Свободен стих 

Или защо тези, които го мислят за лесен, грешат (и по-лошо – звучат еднакво). От какво точно е свободен свободният стих.  

 1. Метафората 

Или как поетът съкращава пътя между две неща във Вселената. Фигури и тропи. Колко е важно да бъдеш наблюдателен. 

 1. Клише и пошлост

Посредствена популярна поезия, стихоплетстване. Как да ги разпознаваме и какво да избягваме, когато пишем стихотворения. Защо на този свят поезия може да се намери навсякъде, освен в слабото стихотворение. 

 1. Знакова българска поезия от втората половина на XX век

Задължителни имена, които учебниците пропускат или обговарят съвсем бегло. Константин Павлов, Биньо Иванов, Иван Методиев, Георги Рупчев, Иван Теофилов и др. 

 1. Превод на поезия

Или как стихът заговаря на различни езици. Защо преводът на поезия е не само възможен, но и жизнено важен. Български поети-преводачи: Валери Петров, Александър Шурбанов, Григор Ленков, Георги Рупчев, Кирил Кадийски и др.

 1. Анализ на стихотворения (част I) – високи образци

Курсистите и лекторът разглеждат детайлно любими стихотворения от любими световни поети. Стратегии за анализ на лирическия текст. Кой говори в стихотворението.  

 1. Анализ на стихотворения (част II) – авторски текстове 

Курсистите имат задачата да подберат своите най-добри и най-лоши (по собствена преценка) стихотворения и да ги представят на групата за  дискусия. Основни принципи на редактирането. 

 1. Мястото на поета

Къде се ситуира поетът спрямо миналото и традицията (или за стъпването върху раменете на гиганти). Къде се намира спрямо настоящето, в обществото. Социалната роля на поета. За ангажираността – като позиция и като поза.  

 1. За стила

Или защо естетиката е майка на етиката. Ролята на вкуса. Как да заприличаме на себе си. Какви стилисти са любимите ни поети. 

 

д-р Иван Ланджев,

София,

2021г.