Заешка Дупка

конспект теория - Рене Карабаш

 1. Петте елемента на идеята
 2. Пътуването на героя
 3. Повратни точки и инциденти
 4. Фокализация – кой говори?
 5. Писателска игра – “Лъжата”
 6. Героят -модалности и изграждане на образ
 7. Ненадеждният разказвач
 8. Началото на романа или разказа – откъде да започнем?

  ___________

 9. Функции на разказа
 10. Какво е сцена?
 11. Писателски блокажи и трудности при писането
 12. Процесът на писане на една книга. Как да започна?