Заешка Дупка

подробна програма на академия за писатели 2022

Подробна програма на КУРСА ПО ПОЕЗИЯ – 2022 г:

 

14.03. – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

17.03. – практическа лекция с Петър Чухов 1- 18:30ч. – 20:00ч.

21.03. – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

24.03 – практическа лекция с Петър Чухов 2- 18:30ч. – 20:00ч.

28.03 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

31.03 – практическа лекция с Петър Чухов 3- 18:30ч. – 20:00ч.

04.04 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

07.04 – практическа лекция с Петър Чухов 4- 18:30ч. – 20:00ч.

11.04 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

14.04 – практическа лекция с Аксиния Михайлова 1- 18:30ч. – 20:00ч.

18.04 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

21.04 – практическа лекция с Аксиния Михайлова 2- 18:30ч. – 20:00ч.

26.04 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

28.04 – практическа лекция с Аксиния Михайлова 3- 18:30ч. – 20:00ч.

03.05 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

05.05 – практическа лекция с Аксиния Михайлова 4- 18:30ч. – 20:00ч.

09.05 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

12.05 – практическа лекция с Димана Йорданова 1- 18:30ч. – 20:00ч.

16.05 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

19.05 – практическа лекция с Димана Йорданова 2- 18:30ч. – 20:00ч.

25.05 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

27.05 – практическа лекция с Димана Йорданова 3- 18:30ч. – 20:00ч.

30.05 – теоретична лекция с Иван Ланджев – 18:30ч. – 20:00ч.

02.06 – практическа лекция с Димана Йорданова 4- 18:30ч. – 20:00ч.


Подробна програма на КУРСА ПО ПРОЗА – 2022 г:


15.03 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

18.03 – практическа лекция с Христо Карастоянов 1- 18:30ч. – 20:00ч.

22.03 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

25.03 – практическа лекция с Христо Карастоянов 2- 18:30ч. – 20:00ч.

29.03 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

01.04 – практическа лекция с Христо Карастоянов 3- 18:30ч. – 20:00ч.

05.04 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

08.04 – практическа лекция с Христо Карастоянов 4- 18:30ч. – 20:00ч.

12.04 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

15.04 – практическа лекция с Ина Вълчанова 1- 18:30ч. – 20:00ч.

19.04 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

21.04 – практическа лекция с Ина Вълчанова 2- 18:30ч. – 20:00ч.

26.04 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

29.04 – практическа лекция с Ина Вълчанова 3- 18:30ч. – 20:00ч.

03.05 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

05.05 – практическа лекция с Ина Вълчанова 4- 18:30ч. – 20:00ч.

10.05 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

13.05 – практическа лекция с Елена Алексиева 1- 18:30ч. – 20:00ч.

17.05 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

19.05 – практическа лекция с Елена Алексиева 2- 18:30ч. – 20:00ч.

25.05 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

27.05 – практическа лекция с Елена Алексиева 3- 18:30ч. – 20:00ч.

31.05 – теоретична лекция с Рене Карабаш – 18:30ч. – 20:00ч.

03.06 – практическа лекция с Елена Алексиева 4- 18:30ч. – 20:00ч.


Очаквайте подробности за предстоящото специално издание 2022!